Friday, November 20, 2009

.
TOINEN ANKARUUS


tai-
kuri
.

3 comments:

Timo said...

Ur-,

pus-.

Henriikka said...

eri?
koi

Timo said...

omi!
nai?