Wednesday, April 16, 2008

Hamsterdam

"Syntymään sisältyvä uusi alku voi vaikuttaa maailmassa vain,
koska tulokkaalla on kyky aloittaa jotakin todella uutta. Tässä
aloitekyvyn merkityksessä toiminnan ja siten myös syntyväisyyden
elementti on olennainen osa kaikkia ihmisen aktiviteetteja. Ja koska
toiminta on poliittinen aktiviteetti par excellence, syntyväisyys,
ei kuolevaisuus, on kenties poliittisen ajattelun – erotettuna metafyysisestä –
keskeisin kategoria." – Hannah Arendt: Vita activa. Vastapaino, 2002.

No comments: