Friday, March 07, 2008

ALLE KIRJOITETTUA (kolmas päivitys)

”Väestöräjähdys on ongelmien ongelma, olemassaolomme perusongelma, johon kaikkien yhteiskuntien ja yksityisten suuret ja pienet päätökset pitäisi suhteuttaa.”[1]” ”Rekisterit sekoittuvat ja painotukset ymmärretään väärin, kuten kaikki rakastavaiset kokemuksesta tietävät.”[2]"’Runoilijan vuorostaan tuli ottaa vastuu kaikesta’, Ron Silliman kiteytti American Tree- antologian esipuheessa (Silliman 1986b)”[3].

”Valtavirtarunouden ’minä’ on perimmältään sosiaalinen konstruktio, epäautenttinen ja normalisoitu”[4] ”Kirjallisuus alkaa vasta, kun meissä syntyy kolmas persoona, joka estää meitä sanomasta Minä”[5].” Tällaisena – ja jo Kantilla nimenomaan muotonsa kautta – runous näyttäytyy eräänlaisena esikäsitteellisenä ajatteluna.”[6]

”Älä pelkää myllerrystä itsesi ulkopuolella, vaan myllerrystä itsessäsi; tavoittele ykseyttä, mutta älä etsi sitä yksitoikkoisuudesta; tavoittele rauhaa, mutta tasapainon kautta, ei sitä kautta että keskeytät toimintasi.”[7] ”Neuroosi ja psykoosi eivät ole elämän läpikulkureittejä vaan tiloja, joihin pudotaan, kun prosessi on keskeytynyt”[8]” ”Tällä tavoin tuuli kääntyy: /kuin luulonsa jättänyt ihminen,/joka vielä tuntee järjettömän”.[9]


[1] Pentti Linkola: ”Elämän ydinkysymys”. Teoksessa: Voisiko elämä voittaa. Tammi 2004.
[2] Karri Kokon ”Neljäs seinä”-blogista napsaistua. http://neljasseina.blogspot.com/
[3] Leevi Lehto: ”Language-runous”. Teoksessa Kirjallisuuden avantgarde ja kokeellisuus. Toimi. Sakari Katajamäki ja Harri Veivo. Gaudeamus 2007.
[4] Leevi Lehto: ”Language-runous”. Teoksessa Kirjallisuuden avantgarde ja kokeellisuus. Toimi. Sakari Katajamäki ja Harri Veivo. Gaudeamus 2007.
[5] Gilles Deleuze: Kriittisiä ja kliinisiä esseitä. Tutkijaliitto 2007. Suom. Anna Helle.
[6] Leevi Lehto: ”Language-runous”. Teoksessa Kirjallisuuden avantgarde ja kokeellisuus. Toimi. Sakari Katajamäki ja Harri Veivo. Gaudeamus 2007.
[7] Schiller: Naiivista ja sentimentaalisesta runoudesta. Suomennos tekeillä. Ilmestyy Tutkijaliitto 2008.
[8] Gilles Deleuze: Kriittisiä ja kliinisiä esseitä. Tutkijaliitto 2007. Suom. Anna Helle.
[9] Wallace Stevens: ”Tuuli kääntyy”. Teoksesta: Tämän ilmaston runot. Suom. Jukka Kemppinen. WSOY, 1991.

No comments: